AVL systems
 Kontakt
AVL systems
  Centrum 29/34
  01701   Považská Bystrica
  0908 422 437
 
 Novinky
   Kamerové systémy

 
     Kamerové systémy sú používané pri zabezpečení vonkajších aj vnútorných priestorov, veľkých firemných objektov alebo rodinných domov. Ponúkajú celý rad možností, ktoré iné bezpečnostné systémy neumožňujú. Umožňujú monitorovať dianie a vyhodnocovať rôzne udalosti v reálnom čase alebo zo záznamu ale hlavne chránia Vás a váš majetok. Môžete v reálnom čase sledovať, čo sa deje na firme, doma, v kancelárii, alebo na chate počas vašej neprítomnosti, pohodlne cez počítač, notebook alebo mobilný telefón, či tablet. K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. Nahrávka z kamerového systému može veľmi výrazne pomôct polícií chytiť páchatela trestnej činnosti.​