Kamerové systémy

 
     Kamerové systémy sú používané pri zabezpečení vonkajších aj vnútorných priestorov, veľkých firemných objektov alebo rodinných domov. Ponúkajú celý rad možností, ktoré iné bezpečnostné systémy neumožňujú. Umožňujú monitorovať dianie a vyhodnocovať rôzne udalosti v reálnom čase alebo zo záznamu ale hlavne chránia Vás a váš majetok. Môžete v reálnom čase sledovať, čo sa deje na firme, doma, v kancelárii, alebo na chate počas vašej neprítomnosti, pohodlne cez počítač, notebook alebo mobilný telefón, či tablet. K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. Nahrávka z kamerového systému može veľmi výrazne pomôct polícií chytiť páchatela trestnej činnosti.​