Zabezpečovacie systémy

 
     Ponúkame bezplatnú obhliadku objektu a realizujeme vysokokvalifikovanú montáž, servis a predaj najmodernejších zabezpečovacích systémov (EZS). V poslednom období stále stúpa počet krádeží zavinených vlámaním do objektov. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť zabezpečovacím systémom ako pri existujúcich objektoch, tak aj pri výstavbe nových objektov. Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusov o narušenie. Pri neoprávnenom vniknutí do objektu Vás systém informuje formou sms, alebo zavolaním. Zabezpečovacie systémy môžu mať ďaľšie funkcie ako sú napr. stráženie vzniku požiaru, úniku plynu, zaplavenia a ďalších stavov v objekte. Zabezpečovací systém navyše stráži aj sám seba a poplach je tak isto vyhlásený aj pri pokuse o sabotáž na jednotlivých komponentoch. Proti výpadku elektrického prúdu je EZS chránená záložným zdrojom. Pri dlhodobom výpadku napájania je následne tiež vyhlásený poplach. Môže tiež aktívne spolupracovať aj s kamerovým systémom.​